Jakeluasemien rakentaminen

Yhteystiedot

Maanrakennustyöt

Putkistoasennukset

Sähkötyöt

Katokset

Laiteasennukset

Laadukasta jakeluasemien rakentamista ympäristö huomioiden

Jakeluasemien rakentamisessa noudatamme jakeluasemien rakentamista koskevia lakeja, asetuksia ja muita säännöksiä. Meillä on yli 20 vuoden kokemus ja vahva osaamisen jakeluasemien rakentamisesta.  Jakeluasemien pääurakoitsijana vastaamme osaltamme rakentamisen laadusta ja siitä että jakeluasema täyttää sille asetetut ympäristönsuojeluvaatimukset. Teemme tiivistä yhteistyötä rakennuttajan, viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Huolehdimme myös vaadittujen tarkastusten ja mittausten toteutumisesta rakentamisen aikana ja huolellisesta dokumentaatiosta.

 

Suunnitelmien mukaisella ja laadukkaalla rakentamisella varmistamme, että jakeluaseman ympäristö ei vaarannu vahingon sattuessa. Rakennamme itse kaikki merkittävät ja vaativat työvaiheet. Meillä on rakennustöitä johtamassa viranomaisten hyväksymä, Ympäristörakentamisen laadunvarmistus jakeluasemilla -koulutuksen suorittanut ja jakeluasemaurakointitehtäviin koulutettu ja pätevöitynyt työnjohtaja. Lisäksi työntekijämme on perehdytetty ja koulutettu tehtäviin ja heillä on vaadittavat sertifioinnit. Vastaamme myös käyttämiemme alihankkijoiden perehdytyksestä ja työn laadusta.

Tutustu referensseihimme

Maaperän suojaus

Rakentamisessa kiinnitämme erityistä huomiota maaperän suojaukseen ja polttonestesäiliön ja -putkistojen oikeanlaiseen asentamiseen. Maaperän suojausmenetelminä käytämme vaatimusten mukaista HDPE-tiivistysmuovikalvoa. Tiivistysmuovikalvon asentajilla on vaadittavat pätevyystodistukset muovin hitsaamiseen ja saumojen tiiveyden testaamiseen. Säiliöiden ja putkistojen asennuksessa noudatamme huolellisuutta ja teemme standardin mukaiset testaukset. Asennustöissä käyttämämme osat ja materiaalit ovat aina hyväksyttyjä jakeluasemien rakentamisessa. 

Ota yhteyttä